Kişisel Bilgilerin Gizliliği

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması ve İletişim İzni 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşterilerini KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde, alışveriş platformu olan https://www.baharbitkisel.com/ kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirme gerekliliğine istinaden; KVKK gereğince, https://www.baharbitkisel.com/ internet sitesi ve sair kanallar vasıtasıyla ‘’Bahar Bitkisel’’ ile paylaşılan kişisel veriler, “Bahar Bitkisel”, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Bahar Bitkisel tarafından KVKK’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, yeniden düzenleyebilecek, değiştirebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Bu kapsamda “Bahar Bitkisel” hizmetlerine dâhil olarak “Bahar Bitkisel” ile paylaşılan kişisel verilerinizin (özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere) KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine açık rıza vermektesiniz. Bu durumda KVKK’da sayılan ve açık rıza gerektirmeyen istisnai hallerin varlığı halinde ve bu istisnalar kapsamında sınırlı şekilde kişisel veriler işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, alışveriş noktası ve zamanı, ödeme tutarı, faydalanılan kampanya ve indirimler, alışverişindeki ürün bilgileri, mobil uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi)) sizlerden talep etmektedir. Bu kişisel veriler üyelik faydalarından yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız 

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu, işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin 3.kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, aktarıldı ise bu üçüncü kişileri ya da kategorilerini öğrenme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizi değiştirme ve güncelleme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesi ya da yok edilmesini talep etme düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep etme hakkınız 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğunuz diğer tüm haklarınızı kullanmak amacıyla, 02422285350 no’lu telefondan çağrı merkezine ulaşarak veya ‘’[email protected]” mail adresinden başvurabilirsiniz.

Kişisel Veri Saklama Süresi 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı 

BaharBitkisel.com ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve “BaharBitkisel”in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler 

BaharBitkisel.com olarak kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özenin gösterilmesi konusunda taahhüt vermekteyiz. BaharBitkisel.com gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine, mobil uygulamaya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda bu durum derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek ve gerekli müdahaleler yapılacaktır.

Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni’nde Yapılacak Değişiklikler 

BaharBitkisel.com, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninin https://www.baharbitkisel.com/ sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznindeki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcılar, Üyelik bililerini &Kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman sisteme giriş yaparak güncelleyebilirler. Bu konulardaki taleplerinizi 0242 228 53 50 nolu telefona ulaşarak, üyelik bulunması halinde https://www.baharbitkisel.com/  websitesi, mobil uygulaması ve mobil sitesi içindeki “Hesabım” bölümünden hesabınıza erişerek iletilebilir. Talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talebinizin sonucu ile ilgili olarak yazılı şekilde bilgi verilecektir

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR